• Kadıpaşa Mah. Hüseyin Okan Sk. No:4/5 Alanya/ANTALYA
 • 08:00 - 18:00

Sık Sorulan Sorular

Sık Sorulan Sorular

 • 01. Özel Güvenlik Olma Şartları ?

  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Silahsız için en az 18 yaşını doldurmuş olmak, Silahlı eğitim için en az 21 yaşını doldurmuş olmak Görevin yapılmasına engel olabilecek vucüt ve akıl sağlığı ile özrü bulunmamak,

 • 02. Neden Özel Güvenlik?

  5188 sayılı kanun ve uygulama yönetmeliği esaslarına göre çalışıyoruz. Kurumunuzun proje danışmanlığıyla birlikte koruma ve güvenlik planlarını biz yapıyoruz. Tüm çalışanlarımızın ,kanunen zorunlu olan mali sorumluluk sigortalarını yapıyoruz. İlgili kanun gereği tutulması gereken kayıt ve tutanakları tutuyoruz.

 • 03. Güvenlik Yasası Nedir?

  Her ülkede kanun koyucu, kanunların uygulanması, suçun önlenmesi ve neticede kamu düzeninin sağlanması vazifesini kendi belirlediği ve atadığı şahıslara vermiştir. Fakat günümüzde devletin kendi atadığı kişilerle toplumun bütün kesimlerini kapsayacak şekilde güvenlik ihtiyacının karşılanmasının mümkün olmadığı ortaya çıkmıştır.  

 • 04. Özel Güvenlik İzin Belgesi alınması için yapılması gereken işlemler nelerdir ?

  5188 nolu kanun uyarınca güvenlik hizmeti almak isteyen kurum ya da kuruluşlar “İl Özel Güvenlik Komisyonu” tarafından verilen “Özel Güvenlik İzin Belgesini” almak zorundadırlar.

 • 05. Üniforma ve üniformayı tamamlayan unsurlar ve teçhizat;

  Özel güvenlik birimlerince belirlendikten sonra, Komisyonun onayına sunulur. Üniformada şirketi tanıtıcı isim, işaret veya logo bulunur. Özel güvenlik şirketlerince kullanılacak üniforma ve üniformayı tamamlayan unsurlar ile teçhizat İçişleri Bakanlığınca onaylanır. Kişi, kurum veya kuruluşun güvenliğini sağlamak üzere, kendi bünyesinde kurulan birime özel güvenlik ...

 • 06. Özel Güvenlik İzni

  Kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi özel güvenlik komisyonunun kararı üzerine valinin iznine bağlıdır. Toplantı, konser, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde; para veya değerli eşya nakli gibi geçici veya acil hallerde, ...