• Kadıpaşa Mah. Hüseyin Okan Sk. No:4/5 Alanya/ANTALYA
 • 08:00 - 18:00

ALARA ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM KURUMU

Project Description

 • Client

  Stanford University

 • Date

  Sep 28, 2020

 • Category

  Outdoor Wiring

 • Location

  California, USA

ALARA ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM KURUMU :Uluslararası standartlarda ve 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ikincil mevzuatı çerçevesinde , nitelikli özel güvenlik personeli yetiştirmek üzere , İçişleri Bakanlığından Özel Güvenlik Eğitim Kurumu Faaliyet izin belgesi alarak 2005 yılında faaliyetlerine başlamıştır .

Alanya /ANTALYA ‘da bulunan ve ülkemiz özel güvenlik eğitim kurumları arasında ilk sıralarda yer alan eğitim kurumumuz , Akdeniz bölgesinin de ilk özel güvenlik eğitim kurumumuz , Akdeniz bölgesinin de ilk özel güvenlik eğitim kurumu olma gururuyla hizmetlerine devam etmektedir .

Kurulduğu günden itibaren , nitelikli özel güvenlik personeli yetiştirmenin gerektirdiği , maksimum kalite ve standartlarla eğitim hizmeti vererek büyümeyi hedefleyen Alara Özel Güvenlik Eğitim Kurumu , performansı ve elde ettiği başarılarla ulusal düzeyde eğitim hizmeti sağlayan kurum kimliği kazanmıştır.

Eğitim kurumumuz , 2005 yılından günümüze kadar binlerce kişiye özel güvenlik eğitimi vererek , işsiz gençlerimizin meslek sahibi olmalarına , dolayısıyla çalışma imkanı sağlayarak da istihdamın gelişmesine önemli katkı sağlamıştır .

Özel Güvenlik Eğitiminde ; standartlara uygun eğitim programları , nitelikli eğitmen ve derslikler , görsel ve uygulama ağırlıklı öğreti,yardımcı eğitim donanımları,ölçme ve değerlendirme vazgeçilmez ve tercihte ayrıcalığımızı belirleyen standartlarımızdır.

STANDARTLARA UYGUN EĞİTİM PROGRAMI
Alara Özel Güvenlik Eğitim Kurumu; Eğitim programları hazırlanırken,uluslararası kalite ve standartlar esas alınarak öncelikle eğitimin hedefleri belirlenmektedir.5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik düzenlemelerine bağlı kalınarak standart eğitimler verilmektedir.Standart eğitim ile istenilen düzeye getirilen davranışların standartlarını muhafaza etmek,gelişimini sağlamak ve yeni bilgilerin alınması maksadıyla taleplere bağlı olarak yıllık tazeleme eğitim programları uygulanmaktadır.Tazeleme eğitimlerinde ,üstlendikleri görevlerin tanımlarına uygun olarak yönetici niteliklerini geliştirmeye yönelik daha kapsamlı eğitim programları da uygulanmaktadır.Özel Güvenlik Eğitimi almış olan her düzeydeki çalışan personelin belirli görev alanlarında uzmanlaşmasını sağlamak amacıyla ileri ileri alan eğitimi programları taleplere bağlı olarak uygulanmaktadır . Standart eğitimlerde Özel Güvenlik Eğitim Sertifikası , tazeleme ve ileri alan eğitimlerinde ise katılım sertifikası düzenlenmektedir .

NİTELİKLİ EĞİTMEN ve DERSLİKLER
Nitelikli bir eğitim için eğitmen ve derslik standartlarının çok yüksek olması gerekmektedir . Eğitmenlerimiz , özel ve kamu alanlarında mesleki tecrübe ve deneyimleri yüksek , eğitim formasyonu sahibi nitelikli kişilerden oluşmaktadır . Eğitmenlerimizin standardı kalite anlayışımızın bir göstergesidir. Eğitim merkezimiz , eğitimin vazgeçilmez standartlarını yerine getirecek şekilde donatılmıştır . Özellikle uygulamalı ve görsel ders yaoma imkanı sağlayan her türlü profesyonel altyapı öğrencilerizin kullanımına tahsis edilmiştir . Dersliklerimizin şehir merkezinde bulunması günün her saatinde ulaşım imkanı sağlamaktadır .

GÖRSEL ve UYGULAMA AĞIRLIKLI ÖĞRETİ
Eğitim ; amaçlanan bir formantasyon için verilen öğretinin uygulamalarla davranış biçimi haline dönüştürülmesiyle tamamlanmaktadır . Uygun bilgilerle donatılan bir personelin davranışlarının beklendiği gibi şekillenmesi için uygulama yapılması önemlidir .Alara Özel Güvenlik Eğitim Kurumu bu gerçekten hareketle , hareketle , öğreti sırasında görselliğe ve uygulamaya yüksek derecede önem vermektedir .

YARDIMCI EĞİTİM DONANIMLARI

Kursiyerlerimizin ders notları , yardımcı ders kitabı , soru bankası kitabı Alara Özel Güvenlik Eğitim Kurumu tarafından ücretsiz olarak verilmektedir . Konu ve kapsamları İçişleri Bakanlığınca belirlenen ders notları , yardımcı ders kitabı ve soru bankası kitabı öğrenci profiline uygun olarak uzman eğitmenlerimiz tarafından düzenlenmiştir . İlk yardım , Yangın güvenliği gibi uygulama dersleri için kullanıma tahsis edilmiş her türlü materyal eğitimde verimliliği artırmaktadır .

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME

Alara Özel Güvenlik Eğitim Kurumu eğitimde verimliliği kontrol altında tutmak , kursiyerlerin performansını belirlemek amacıyla , her dersin sonunda sadece o ders için , eğitim sonunda sadece o ders için , eğitim sonunda ise tüm dersler için ölçme sınavları yapmaktadır . Ölçme sınavlarında tespit edilen eksiklikler ilave uygulamalarda giderilmektedir . Ayrıca kursiyerlere profil testi uygulanarak elde edilen veriler meslek koçlerımız tarafından karşılıklı olarak yorumlandıktan sonra kendilerine teslim edilmektedir .

Alara Özel Güvenlik Eğitim Kurumu , gelişim ve değişime açık yenilikçi anlayışıyla , eğitim kalite ve standartlarını her geçen gün daha da artırarak büyümeye ve sizlerin tercihi olmaya devam edecektir .

EĞİTİM PORTFÖYÜMÜZ
ÖZEL GÜVENLİK TEMEL ve YENİLEME EĞİTİMLERİ
Silahlı Özel Güvenlik Temel Eğitimi
Silahsız Özel Güvenlik Temel Eğitimi
Silahlı Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi
Silahsız Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi
Silah Eğitimi
ÖZEL EĞİTİMLER
Güvenlik Yöneticisi T azeleme Eğitimi
Güvenlik Görevlisi Tazeleme Eğitimi
Silahlı Güv. Görevlisi Yıllık Atış Eğitimi
İLERİ ALAN EĞİTİMLERİ
Turistik Tesis ve Otel Güvenliği
Alışveriş Merkezi Güvenliği
Hastana Güvenliği
Organizasyon Güvenliği
Eğitim Kurumu Güvenliği
Site ve Toplu Yaşam Alanları Güvenliği
Para ve Kıymetli Eşya Taşıma Güvenliği
VİP ve Yakın koruma
Spor Organizasyonları Güvenliği
Liman ve Marina Güvenliği
Havalimanı/Gar/Otogar Güvenliği
x-Ray ve Detektör Kullanımı
Bilgi Teknolojileri Güvenliği
Güvenlik Bilinci Geliştirme Eğitimi
İlk Yardım Eğitimi
Yangın Güvenliği
Etkili İletişim
Liderlik Eğitimi
Zaman Yönetimi
Problem Çözme Teknikleri

Awesome Image
Awesome Image